Другите за нас

ITD Ltd.

Доставчик


Нашата компания работи с Данон Сердика повече от шест години. През целия този период имаме удоволствието да се радваме на коректни партньорски бизнес отношения.
Открития професионализъм и добронамереност при взаимната ни работа е характерен стил за компанията, както и индивидуално за всеки един служител, с който контактували през целия период. Изискванията към нашите продукти са строго специфицирани първоначално, както и условията на производство, необходими за постоянно поддържане на качеството им. Тази ясна определеност в критериите и взаимодействие при обезпечаване на условията за постигането им, водят до непрекъснати положителни резултати впоследствие.
С Данон Сердика се работи открито, с ясни и коректни взаимоотношения и с удоволствие споделяме факта, че сме вече дългогодишни партньори.

Николай Величков

управител ферма "Асеница 96", гр. Асеновград


Какви са впечатленията Ви от работата с Данон?
Работили сме с с Данон повече от десет години, защото във вас виждаме стабилен и коректен партньор с ясна визия за бъдещето.
В началото на нашето партньорство вие ни помогнахте като закупихте и ни предоставихте на разсрочено плащане 80 животни и доилна техника.

Иван Иванов

управител на ферма “Нов век-2001” в с. Бяла река


С Данон работя от 01.06.1994 г., когато животните бяха малко на брой и заедно с други дребни фермери бяхме групирани в млекосъбирателен пункт.
През годините Данон ми помогна в различни направления: с консултации и съвети, а когато се наложи и финансово. Данон е истински партньор, на когото може да се разчита.

Йовчо Павлов

председател на кооперация „Единство”, с.Ботево


Произвежданото от нас качествено мляко продаваме на Данон Сердика от 1997г. Смятаме, че съществуващото близо 15 годишно сътрудничество е израз на добрата ни съвместна работа. Ако се запитаме защо работим толкова дълго с Данон, би било редно да се запитаме и защо Данон вече 15 години работи непрекъснато с нас и смятаме, че отговорът е само един - дълги години работят само лоялни и високоотговорни партньори, каквито и сме ние. Залог за това е произвежданото от нас мляко с високо качество, на което ние особено много държим.

Райна Парушева

Главен счетоводител


С „Данон Сердика“ АД работим от 1999 г. и през тези 13 години винаги сме били коректни партньори. Както фирмата, така и ние, сме спазвали договорните си отношения.