ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски

28.04.2013