Нашите ценности

d1d2d3 small d4 small

 

 

 

 

 

Данон оперира на българския пазар вече повече от 15 години, като през този период поетапно разраства екипа си и привлича специалисти от различни браншове. В момента в компанията работят около 200 души, които са заети в сферата  Логистиката, Развитието на нови продукти и Продажбите. Към тях спада и администрацията, която включва отдели, грижещи се за Маркетинга, Информационните системи, Човешките ресурси, Финансовия контрол и Контрола по качество.

В Данон сме фокусирани върху развитието на нашите служители, идентифициране на талантите в организацията и привличането на специалисти, които да развиваме в компанията. За тази цел имаме различни инициативи като ежегодишната ни Стажантска програма, провеждане на лекции, участие като жури в множество конкурси… През годините сме имали и много успешни проекти с различни студентски организации и Университети в страната. Повишаваме и квалификацията на служителите, които са вече в компанията, посредством различни обучения, инициативи и проекти.