Научни партньорства

НЦОЗАНационален център за опазване на общественото здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София

Партньорството на Данон с НЦОЗА е съвсем логично предвид множеството препоръки на Центъра за включване на консумацията на свежи млечни продукти като част от разнообразното и балансирано хранене на всички възрастови групи от населението. През годините Данон нееднократно е подкрепял НЦОЗА при провеждането на епидимиологични проучвания относно храненето на различни групи от населението, при публикуването им и при популяризирането на препоръките на Центъра за здравословно хранене.

При създаването на нови продукти, особено такива, предназначени за деца и тийнейджъри, Данон използва експертизата на НЦОЗА по отношение на хранителния и калорийния състав на новите продукти, както и относно информацията за продукта, касаеща етикетирането.

 

УХТУниверситет по хранителни технологии (УХТ), гр. Пловдив

През годините Данон Сердика активно си сътрудничи с   Университета по хранителни технологии , катедра “Технология на млякото и млечните продукти”. С наша помощ е  открита и ремонтираната  лаборатория към катедрата,  студенти са били на стаж в нашата фабрика, заедно сме разработвали продукти. Всяка година компанията представя своите иновативни продукти и научно-изследователски програми пред студентите.

 

 

Българска педиатрична асоциацияБългарска педиатрична асоциация (БПА)

Данон си партнира с БПА от 2003 г. Основание за това партньорство са свежите млечни продукти на компанията, предназначени за деца – най-вече под бранда Данонино. През годините Данон е подкрепял научните форуми организирани от БПА и е консултирал разработването на новите продукти и тяхната комуникация с утвърдени експерти в областта на детското хранене и педиатрията.

 

гастроентерологияБългарско дружество по гастроентерология

Партньорството на Данон с БДГЕ датира от 2005 г.  Данон редовно участва в научните срещи и симпозиуми на БДГЕ, които дават възможност за срещи и дискусии със специалистите по гастро-ентерология. 

 

BASORD

Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Данон партнира от години на BASORD при различни инициативи, насочени към подобряване на хранителния статус на населението. Активиа 0% е един от продуктите, използван в хранителния режим на лицата, които BASORD проследи за България в рамките на 4-годишното паневропейското проучване ДИОГЕНЕС.