Interbrand-Best-Global-Green-Brands-2014-Logo

Данон в първите десет от Топ 50 Най-екологични глобални бранда

27.06.2014

Излезе класацията „Топ 50 Най-екологични глобални бранда“ за 2014 г. (The Best Global Green Brands 2014), в която тази година Данон се изкачи на 9-то място (1-вата FMCG компания на тази позиция).

Данон бе отличен за своите конкретни действия по опазване на околната среда (намаляване на въглеродните емисии, увеличено използване на рециклирани опаковки, намаляване на водната консумация и развитие на пластмаси нарастителна основа), но също така и за глобална ангажираност към корпоративната социална отговорност и опазването на околната среда, които са залегнали в комбинирания социално-икономически проект на Данон.

Класирането на Данон на 9-то място подчертава значението на социалната иновация и споделените проекти в Данон, най-вече чрез постиженията на основаните от Данон фондове и подход, който „сочи пътя към нов тип модел на развитие“.

За да научите повече за Interbrand SA, Топ 50 Най-екологичните глобални бранда за 2014 г. (Best Global Green Brands 2014) и класирането на Данон, прочетете повече тук