Социална отговорност

Danoniada 2013Нашата социална отговорност

„Данон“ официално стъпва в България през 1993 г., когато Груп Данон придобива държавното предприятие „Сердика“. През годините компанията развива различни социално отговорни практики, някои адаптирани от компанията-майка, а други чисто локални.

Данон Сердика е компания, която още от своето създаване е обвързана със здравето на хората – то е заложено в гените й.

Мисията на Данон е да дарява здраве, чрез своите продукти на възможно най-голям брой хора по целия свят.

Още през 1972 г. Груп Данон се ангажира с т.нар. “двоен модел” на управление на бизнеса – той съчетава ползата за бизнеса (икономическата) с тази за обществото (социалната). В основата му заляга убеждението, че успешният бизнес върви ръка за ръка с инвестицията в обществото.

От първия си ден в България, Данон плътно следва този модел, който през годините намира проявление в различни проекти, изразяващи нашата социално отговорна дейност.

Нашата стратегия – подпомагаме по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Вярваме, че по този начин подкрепата ни е цялостна и много по-осезаема.

Можем да разделим нашата социално отговорна практика най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите ни.

Към 01.01.2013 г. проектите върху които работим активно и са насочени към външни за компанията публики са:

  1. „Данониада“
  2. „Активни и здрави“
  3. „Часът на детето“
  4. Дарения на продукти
  5. Инициативи насочени към опазване на околната среда – проект за намаляване на въглеродните емисии, инициатива „Засадих дръвче с Данон“, „Часът на Земята“.