Публикации в сфера: Опазване на водните ресурси

Като част от груп Данон, „Данон Сердика“ АД има формализирана политика по околна среда от 2004, когато се сертифицира по международен стандарт за системи на управление на околната среда ISO 14001. Усилията на компанията в насока опaзване на околната среда обаче датират от по-рано.