Условия за ползване

Условия за ползване

Като използвате този уебсайт („Уебсайта“) вие се съгласявате със следните правила и условия („Условия за ползване“).

 1. Вие сте съгласни, че при използването на този Уебсайт поемате своята отговорност.
 2. Уебсайта е собственост на Данон Сердика АД
 3. Уебсайтът и достъпните на него услуги („Услуги“) са предоставени „във вида, в който са“ и „когато са налични“. Данон Сердика АД не прави предварителни проучвания и допитвания относно уместността, времевите рамки или точността на Уебсайта или услугите. Данон Сердика АД не дава гаранции, били те преки или косвени, включително, но не само, за условията, качеството, продаваемостта, уместността за определена цел и безопасността.
 4. Данон Сердика АД, негови филиали, съдружници, директори, агенти или каквито и да било други страни, включени в създаването, представянето или разпространението на Уебсайта, не могат да бъдат държани под отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, всякаква директни и индиректни щети, възникващи от или свързани с използването, невъзможността да се използва, неразрешената употреба, неактивността на Уебсайта, Услугите или тяхното съдържание.
 5. Вие приемате, че Уебсайтът съдържа информация, данни, софтуер, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали (общо „Съдържание“), които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост.
 6. Забранено е да се копира, променя, показва, предава, продава или по какъвто и да било друг начин да се разпространява Съдържанието (или части от него) без предварителното одобрение на Данон Сердика АД.
 7. Вие можете да принтирате или прехвърляте на локален твърд диск части от този уебсайт единствено за ваша лична употреба, но не и с търговска цел.
 8. Данон Сердика АД не поема отговорност за информация от този уебсайт, която е сложена там от трети страни, както и за техни предложения, услуги или продукти.
 9. Данон Сердика АД уважава правото ви на лична тайна. Всякаква лична информация, която изпращате към Уебсайта по електронна поща или друг начин ще бъде използвана от Данон Сердика АД в съответствие с Конфиденциалната политиката на Уебсайта.
 10. Понякога, Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайт на трета страна. Тези свързани уебсайтове не са под контрола на Данон Сердика АД и компанията не носи отговорност за тяхното съдържание, реклама, продукти или други материали достъпни от тях или на други, уебсайтове достъпни, чрез връзки съдържащи се в свързания уебсайт.
 11. Данон Сердика АД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката, на сървърите или технологиите, поддържащи Услугите, която Данон Сердика АД осъществява, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективния контрол на Данон Сердика АД.
 12. В сайта danone.bg се използват скриптове на Google Analytics, които позволяват визуализиране на информация за демографията и интересите на посетителите на сайта в панела за анализи на Google Analytics.
  Ако не искате да бъдете включени в това визуализиране на информация относно демография и интереси на посетителите на сайта, можете да промените настройките по отношение на показването на Google Ads на следния интернет адрес http://bit.ly/19kS8KB
  Ако искате да инсталирате в своя браузър допълнение, което предотвратява събирането и използването на информация от Google Analytics, можете да го изтеглите от този интернет адрес http://bit.ly/1dqIbzB
  Напомняме ви, че рекламите в интернет допринасят за безплатното използване на интернет съдържание и услуги.
 13. Данон Сердика АД си запазва правото да актуализира тези Условия за ползване по всяко време. Такава актуализация влиза в сила незабавно всеки път, след публикуването им на Сайта.
 14. Ако се вземе решение някоя точка от тези Условия за ползване да стане (частично) невалидна или неприложима, тази невалидност или неприложимост няма да се отрази на никоя от другите точки на тези Условия за ползване и всички те ще останат в пълна сила и ефективност.
 15. Тези Условия за ползване се основават на законите на Република България.