Кариери

Danone оперира на българския пазар вече 25 години, като през този период поетапно разраства екипа си и привлича специалисти от различни браншове. В компанията работят хора, които са заети в сферата на Продажби, Обслужване на клиенти, Маркетинг, Логистика, Информационни системи, Човешки ресурси, Комуникации, Финанси, Качество, Обща администрация.

В Danone сме фокусирани върху здравето, безопасността и добруването на нашите служители. Идентифициране на талантите в организацията и привличането на специалисти, които да развиваме, е един от основните приоритети на компанията. За тази цел имаме различни инициативи като Мениджмънт стажантска програма в различни отдели, провеждане на лекции и ротация на служителите на различни позиции.

През годините сме имали и много успешни проекти с различни студентски организации и университети в страната. Повишаваме и квалификацията на служителите, които са вече в компанията, посредством различни обучения, инициативи и проекти.