Danone Impact Journey

Като част от стратегията ни  Renew Danone, компанията преформулира своето пътуване за устойчивост, формулирано около 3 стълба: Здраве, Природа и Хора и общности. За всеки стълб Danone определя приоритети, които се превръщат в средносрочни до дългосрочни цели, като се фокусират върху това къде компанията може да постигне най-голямо въздействие и стойност. Повече информация можете да видите тук.