Новини

Изграждането на един по-добър свят зависи от всички нас

07.10.2020

Изграждането на един по-добър свят зависи от всички нас

Няма съмнение, че тази година изправи света пред едно изцяло ново глобално предизвикателство. Кризата, причинена от COVID-19,вече има отражение върху обществения живот и промени начина, по който оперира бизнесът. Справяйки се с нея, основните приоритети на Европа, а и на света, са свързани с първостепеннитенужди на хората, възстановяването иоткриването на нови работни места,стабилизирането на икономиката. Тази безпрецедентна ситуация постави фокуса и върху веригата за доставки на храни, която досега винаги е била изключително ефективна. В предизвикателните времена, в които се намираме сега, е още по-важно да успеем да я съхраним именно такава и да продължим да доставяме сигурна и достъпна храна за всички.

Затова трябва да отправим поглед в бъдещето и да започнем да градим прехода към по-устойчива и всеобхватна система, която да бъде в основата на истинската независимост по отношение на храните в ЕС. Днес хранителната система в глобален мащаб предлага изобилие от достъпни хранителни продукти на голяма част от населението. Но този успех има своята цена. Интензивното земеделие води до изчерпване на ценни природниресурси. Биологичното разнообразие е застрашено. Почвите деградират. Недостигът на вода нараства, а хранителната система е ключов фактор и за емисиите парникови газове. Освен това 33 милиона европейци все още не разполагат със сигурнахрана, а почти 1/4 от възрастните имат проблеми с наднормено тегло.

За да се справим с тези предизвикателства, е нужен единен подход и времето за действие е именно сега. Важната задача, която имаме, е да преосмислим изцяло хранителната мрежа в Европейския съюз (ЕС), а и извън него. Всеки участник в екосистемата трябва да бъде част от промяната. Вярваме, че ЕС трябва да играе водеща роля в този процес, и имаме конкретни препоръки към законодателните органи за следващите няколко години:

 

 1. Използване на селското стопанство като решение за борба с изменението на климата и възстановяване на биологичното разнообразие

Пандемията COVID-19 ни показа, че увреждайки природните екосистеми, бързо можем да превърнем биологичните заплахи в екзистенциални такива. Земеделието е от основно значение за връзката ни с природата. Затова вярваме, че е важно:

 • да бъдат поставени конкретни цели за справяне с изменението на климата;
 • да започне възстановяването на естественото и селскостопанско биоразнообразие;
 • да се предложат силни стимули за осигуряване на устойчив и справедлив доход за земеделските производители;
 • да бъде изграден независим пазар в ЕС по отношение на протеините;
 • да се намалят хранителните отпадъци.
 1. Намаляване на нашия отпечатък върху околната среда

Нуждата да използваме по-устойчиво ресурсите и естествените екосистеми се простира далеч отвъд селското стопанство. Преходът към кръгова икономика и опазването на водните екосистеми са два изключително важни приоритета за Danone.

Те включват:

 • оказване на дългосрочна подкрепа за опазване на водните ресурси;
 • окуражаване на прехода към кръгова икономика при опаковките.

За да направим този преход възможен, ние призоваваме ЕС да:

 • уеднакви конкретните насоки и дефиниции;
 • увеличи употребата на рециклируема пластмаса;
 • подкрепи разработването на схеми за връщане на депозити в страните членки;
 • насърчи създаването на пластмасови материали на биологична основа.
 1. Подпомагане на хората да преминат към планетарна здравословна диета

Революцията в начина на хранене е факт в глобален мащаб. Все повече хора се замислят за това с какво и как се хранят и променят режимите си.

За да помогнем на хората да си изградят устойчиви и по-здравословни навици, призоваваме ЕС да:

- работи в посока повишаване консумацията на по-здравословна храна, като:

 • направи Nutri-Score етикетите задължителни в Европа;
 • създаде единна за ЕС класификация на становища, свързани със здравето и храненето;
 • промотира здравословни продукти;

- работи в посока промотирането на по-здравословни хранителни режими сред хората, като:

 • мотивира създаването на здравословни навици, свързани с хидратацията и пиенето на вода;
 • обедини партньорите си с цел подобряване на храненето и здравето на майките, бебетата и децата в Европа;
 • обърне внимание на важната роля на храната за здравето на рискови групи като възрастните хора или онкоболните;
 • признае флекситарианската диета, която набира популярност във все повече държави.

В Danone вярваме, че всеки път, когато ядем и пием нещо, даваме „своя глас“ за света, в който искаме да живеем. Потребителите вече не избират продукти единствено спрямо вкуса или цената им, а и спрямо приноса, който ще имат за обществото и околната среда.

Нашата глобална политика One Planet. One Health олицетворяване именно виждането ни, че здравето на хората и това на планетата са взаимносвързани. Затова всички ние в Danone се ангажираме да допринесем за създаването на цялостна рамка на единна политика на ЕС в областта, за да изградим суверенна, по-устойчива и приобщаваща хранителна система за европейските граждани.

виж всички