Новини

Danone ускорява прехода към кръгова икономика на опаковките си

06.12.2018

Danone ускорява прехода към кръгова икономика на опаковките си

Danone в световен мащаб поема поредица от нови ангажименти и действия, за да гарантира ускоряване на прехода към кръгова икономика на опаковките. Това означава премахване на опаковките, от които не се нуждаем, иновации, така че да могат да бъдат повторно използвани, рециклирани или компостирани и да гарантираме, че никога няма да станат отпадъци или да замърсяват. Това включва 100% от нашите опаковки да подлежат на рециклиране, повторно използване или компостиране до 2025 г.  #OnePlanetOneHealth

виж всички