ДЗП

ДЗП

Снак

Новини

Правила за участие в играта на ДЗП в YouTube канала Andy Studio

Правила за участие в играта на ДЗП в YouTube канала Andy Studio

1. Организатор на Играта 1.1. Играта на ДЗП (наричана по-долу „Играта“) се организира от „ДАНОН Сердика“ АД, ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, ул. Охридско езеро № 3 („Организатор“). 1.2. Официалните правила на ... »

виж всички