Околна среда

Въглеродният отпечатък (CO2)

Въглеродният отпечатък (CO2)

Въглеродният отпечатък (CO2) на представителна извадка от произведените от нас продукти се измерва от 2008 г. насам. Чрез реализирането на различни проекти се стремим да намалим въздействието си върху околната среда по целия жизнен цикъл на нашите продукти – по веригата на производство от суровините до доставката до потребителя, „от фермата до масата на консуматора“.

виж всички