Околна среда

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия, а именно: „Да предоставим здравословна храна до възможно най-голям брой хора“, а както знаем чистата и здравословна храна идва от чиста природа. От 2008 година Данон измерва въглеродния отпечатък (CO2) на ... »

Въглеродният отпечатък (CO2)

Въглеродният отпечатък (CO2) на представителна извадка от произведените от нас продукти се измерва от 2008 г. насам. Чрез реализирането на различни проекти се стремим да намалим въздействието си върху околната среда по целия жизнен цикъл на нашите продукти – по ... »