Околна среда

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия, а именно: „Да предоставим здравословна храна до възможно най-голям брой хора“, а както знаем чистата и здравословна храна идва от чиста природа.

От 2008 година Данон измерва въглеродния отпечатък (CO2) на представителна извадка от нашите продукти. Чрез реализирането на различни проекти се стремим да намалим въздействието си върху околната среда по целия жизнен цикъл нашите продукти – по веригата на производство от суровините до доставката до потребителя, „от фермата до масата на консуматора“.

През 2012 година достигнахме общата цел която си поставихме през 2008 година, а именно за 4 години да успеем да намалим въглеродните емисии на нашите продукти с 30% в глобален мащаб. Конкретно Данон България намали с за този период с 21.2% въглеродните емисии на продуктите си.

Една от инициативите, с която много се гордеем е реализацията на „Зелено училище Данон през 2011-2012 г: Всички за природата“, в която активно се включиха нашите служители и техните семейства. С помощта на Горичка, WWF, Екопак, Гимел, Българска фондация биоразнообразие и Националния прородонаучен музей успяхме по неформален и забавен начин да ги запознаем с основните 5 приорита по околна среда на Данон Груп: изменение на климата, опаковки, опазване на водните ресурси, устойчиво земеделие и биоразнообразие. Трансферирахме знания и умения към нашите служители и техните близки, за да съберем още идеи за проекти по околна среда и да обърнем внимание на малките стъпки, които водят към големите постижения.

„Засадих дърво с Данон“ е ежегодна инициатива на компанията. Над 47 дка гори в природен парк Витоша от 2008 до 2012 г. са засадени от Данон България с  напълно доброволното участие на служителите й.

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия, а именно: „Да предоставим здравословна храна до възможно най-голям брой хора“, а както знаем чистата и здравословна храна идва от чиста природа.

Компанията участва и в глобалната инициатива в Часът на Земята, като на 31 март 2012 г. бяха спестени 84 kWh енергия, което се равнява на работата на 1400 стандартни крушки от 60W.

Зелените инициативи на Данон България бяха отличени с първа награда на националния конкурс „Най-зелените компании в България 2011” на b2b  Media. в категорията „Хранителна индустрия и селско стопанство“.

Приоритетите, които си поставяме до 2020 година са върху:

  • изменение на климата
  • опаковки
  • опазване на водните ресурси
  • устойчиво земеделие

През 1998 година Данон Груп става партньор на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. През 2008 година компанията създава фонд, който финансира проекти на неправителствени организации свързани с опазване на природата. Първият финансиран проект е на  сенегалската организация Океаниум с идея за залесяване на мангрови гори с цел възстановяване на разрушената екосистема.   От една страна проекта ангажира с работа местното население за 5 години докато трае самото залесяване, а от друга страна възстановява една изключително богата на природни ресурси влажна зона която в миналото е била източник на препитание за местната общност.

Един от ключовите и много успешни проекти на глобално ниво е Danone Grameen – в Бангладеш през март 2006 г. се създава джойнт венчър дружество между Danone и Grameen Bank на носителя на Нобелова награда за мир Мохамед Юнус, като основната идея на това партньорство е да служи като социален бизнес модел. Той представлява малка млечна фабрика, където работят местни жители и се финансира изцяло от Данон и Grameen Bank и нито една от двете компании няма печалба от фабриката. Целта е освен да се включат местните жители, да се създават качествени продукти, които по някакъв начин запълват дефицита на основни хранителни вещества в този район.

виж всички