Околна среда

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Опазването на околната среда е заложено в нашата мисия

Здравословната храна е невъзможна без чиста природа. Затова опазването на околната среда е изключително важен елемент от глобалната мисия на Danone.

УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО

Опаковките са важен елемент от производството на нашите продукти и ние осъзнаваме, че дейността ни не бива да бъде за сметка на околната среда. Стандартната система за пакетиране в днешно време е неустойчива, тъй като все още е предимно линейна – суровините се използват за направата на опаковки, а след консумацията на продукта се изхвърлят. Този модел създава сериозни предизвикателства, особено по отношение на употребата на пластмаса.

Като компания, ангажирана с опазването на здравето на планетата и на хората, ние имаме за цел да спомогнем за ускоряването на прехода от линейна към кръгова икономика на производство на опаковки. Затова и се стремим да следваме този модел на 100%, което означава да премахнем опаковките, от които нямаме нужда, да бъдем иновативни и да създаваме опаковки, които позволяват безопасното рециклиране, компостиране или повторно използване, както и да гарантираме, че нашата продукция не се превръща в отпадък и не замърсява околната среда.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Ние работим в посока на това да трансформираме производството си така, че да оптимизираме използването на материалите и да елиминираме създаването на отпадък. Това включва разработването на нови алтернативни модели за доставка или повторна употреба, както и предприемане на действия за премахване на ненужни звена, които затрудняват изпълнението на целите и мисията ни.

ЗЕЛЕНИ“ ИНИЦИАТИВИ

Една от инициативите ни в областта на опазването на природата е „Зелено училище Danone: Всички за природата“. В нея активно се включиха нашите служители и техните семейства, а с помощта на партньорите ни от Горичка, WWF, Екопак, Гимел, Българска фондация биоразнообразие и Националния природонаучен музей успяхме да ги запознаем с основните теми и приоритети на Данон Груп по отношение на околната среда. Те са:

  • изменение на климата;
  • продуктови опаковки;
  • опазване на водните ресурси;
  • устойчиво земеделие;
  • биоразнообразие.

Чрез кампанията споделихме повече информация по темата с нашите колеги и техните близки, работихме върху изграждането на нови умения, обменихме много нови идеи за бъдещи проекти и обсъдихме всички нужни стъпки, които могат да ни отведат до желаните постижения.

Зелените инициативи на Данон Сердика са отличени с първа награда в категорията „Хранителна индустрия и селско стопанство“ на националния конкурс „Най-зелените компании в България“, организиран от b2b  Media.

Като част от дългосрочния ни ангажимент да се грижим за опазването на околната среда и нейните богатства, създадохме и ежегодната кампания „Засадих дърво с Danone“. Така служителите на Данон Сердика подкрепиха каузата, засаждайки над 47 дка гори в Природен парк „Витоша“.

Доброволци от Данон Сердика се включиха в инициативата на Столична община „Новата гора на София“, като помогнаха със залесяването на млади фиданки. Тази подкрепа е не само част от разбирането ни за социална отговорност, но и напълно съвпада със световната визията на компанията Една планета. Едно здраве.

На глобално ниво компанията е с десетилетни традиции в грижата за околната среда и „зеленото“ корпоративно мислене. През 1998 г. Danone става партньор на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Десет години по-късно компанията създава фонд, който финансира проекти на неправителствени организации, свързани с опазването на природата. Първата подкрепена идея е на  сенегалската организация „Океаниум“, която си поставя за цел залесяването на мангрови гори, за да бъде възстановена разрушената екосистема. От една страна проектът ангажира с работа местното население за 5 години, докато трае самото залесяване, а от друга подпомага възстановяването на една изключително богата на природни ресурси влажна зона, която в миналото е била източник на препитание за местната общност.

Друг ключов и много успешен проект е Danone Grameen, чиято основна цел е да служи като социален бизнес модел. Инициативата се заражда през 2006 г. в Бангладеш, когато Данон сключва партньорство и основава джойнт венчър с Грамин Банк, основана от носителя на Нобелова награда за мир Мохамед Юнус. В своята същност проектът представлява малка млечна фабрика, където работят местни жители и която се финансира изцяло от двете организации, като нито една от тях няма печалба от фабриката. Целта е освен да се ангажира местното население, да се създават качествени продукти, които да запълват дефицита на основни хранителни вещества в този район.

виж всички