Околна среда

Защо е важно да се намалят хранителните отпадъци?

Защо е важно да се намалят хранителните отпадъци?

През последните години общественият интерес към хранителните отпадъци и неизползването на част от храната значително се повиши. Кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, продължава да онагледява нестабилността и слабостите на нашите хранителни системи.

Неоползотворяването на хранителни ресурси се случва, когато годни за консумация храни в някакъв момент се „губят“ по хранителната верига: на ниво ферма, по време на преработката и производството или в края на веригата – в магазините или при потребителите.

Според Организацията на ООН по прехрана и земеделие 30% от храната в световен мащаб се губи по веригата на доставки, което допринася за 8% от общите емисии парникови газове отново – в глобален план. Огромните 1,3 млрд. тона храна остават неизползвани всяка година, докато 135 млн. души гладуват.1

Цялостно, намаляването на загубата на храна и хранителните отпадъците ще донесе многобройни ползи и може да доведе до:

  • По-голямо количество храна, достъпно за уязвими групи;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Намален натиск върху земните и водните ресурси;
  • Повишена продуктивност и икономически ръст.

Габриела Ернандез Галиндо, директор „Устойчиво развитие“ в Danone, споделя повече за това какви стъпки предприема компанията ни, за да намали хранителните отпадъци.


Как нашите марки могат да играят роля в борбата с хранителните отпадъци?

Брандовете трябва да играят роля в ангажирането на потребителите, за да ги образоват и вдъхновят за това как да намалят разхищаването на храна в собствените си домове.

Единият вариант е да се въведат иновации, които намаляват хранителните отпадъци чрез валоризиране на излишъка. Ето и един чудесен пример от Danone във Франция в тази посока. Докато фермерите се бореха със свръх количество ягоди по време на пандемията от COVID-19, ние се постарахме да спестим този излишък, пускайки на пазара лимитиран продукт в партньорство с Carrefour.

Сътрудничествата с хранителни банки, технологични стартиращи компании, мрежи за преразпределение на храни и други също е начин да постигнем позитивни резултати по отношение на хранителните отпадъци, като същевременно така оказваме и помощ на хората, живеещи в бедност. Затова работим с местни банки за храна, като подписахме споразумение и с Глобалната мрежа на хранителните банки. По този начин засилваме действията си в много страни.

Какво можем да направим заедно с партньорите и потребители ни?

Присъединяваме се към коалиции като Friends of Champions 12.3, обединяваща политически лидери, бизнеса и гражданското общество, които са посветени на ускоряването на напредъка към постигане на една от целите за устройчиво развитие на ООН: намаляване на хранителните отпадъци наполовина до 2030 г. в световен мащаб.

Станахме част и от инициативата 10X20X30, която обединява 10 от най-големите търговци и доставчици на храни в света, за да намали огромното количество храна, което се изхвърля всяка година.

По отношение на потребителите, те също имат своята роля в борбата с хранителните отпадъци, но не могат сами да направят цялата промяна. Ето защо се присъединихме към кампанията Too Good To Go, за да помогнем на хората да намалят отпадъците от храна у дома.

Стремим се да образоваме и вдъхновяваме потребителите по темата, например чрез нашите етикети. Искаме да им помогнем да разберат по-добре какво означава информацията на тях и вярваме, че опростяването на маркировката за срок на годност на храните е ефективен начин за намаляване на количеството годна за консумация храна, изхвърляна от домакинствата. Затова, ние от Danone подкрепяме инициативи, насочени към подобряването и хармонизирането на етикетирането на храните и заедно с нашите партньори реализираме редица локални инициативи в тази насока.

 Danone е основен дарител на Българска хранителна банка от създаването й. Повече от 8 години работим съвместно с цел осигуряване на хранителни продукти на хора в нужда от цялата страна. По този начин годна за консумация храна достига до хората и не се изхвърля.

Може да научите повече за това: https://www.danone.bg/charity

1 UN World Food Program, април 2020 г.

виж всички