Околна среда

Регенеративното земеделие и нашата роля

Регенеративното земеделие и нашата роля

Не от днес Danone работи за разработването и насърчаването на регенеративни модели на селското стопанство, които защитават почвите, дават повече контрол на фермерите и насърчават хуманното отношение към животните.

Защото вярваме, че земеделието е в основата на това, което правим, и се гордеем с добрите отношения, които поддържаме, с над 58 000 фермери по целия свят.

Днес селското стопанство е в центъра на редица големи предизвикателства – от икономическото развитие и изменението на климата до недостига на вода и загубата на биологично разнообразие. Danone е твърдо решена да помогне за преодоляването на тези предизвикателства, като разработи нови модели, които могат да помогнат за възстановяването на планетата, както и за борбата срещу глада на милиони хора в глобален мащаб.

През ноември 2017 г. компанията обяви намерението си да постави по-силен фокус върху регенеративното земеделие, което представлява комбиниран набор от практики, укрепващи устойчивостта на селското стопанство. За нас то се основава на три стълба: защита на почвата, повече възможности за новото поколение фермери и насърчаване на хуманното отношение към животните.

Защита на почвите

Тънкият горен слойн на почвата е отговорен за 95% от цялата храна, произведена за консумация от човека. Въпреки това почвата е един от ресурсите, които сме приели за даденост. Близо 33% от земната площ в световен мащаб1 е умерено до силно деградирала. Чрез трансформирането на селскостопанските практики обаче можем да започнем да започнем да променяме ситуацията и да изграждим здрава и устойчива почва.

Здравата почва съхранява огромно количество въглерод, изтеглен от атмосферата от растенията чрез фотосинтеза. Ето защо ние промотираме селскостопански практики, които подобряват съдържанието на органични вещества в почвата и помагат за отделянето на повече въглерод, сред които са и ограничаването на химикали, редуването на засадени култури, намаляването на обработката на почвата и използване на остатъците от различни култури като компост.

Проучванията показват още, че по-здравите почви са по-устойчиви както на суша, така и на ерозия, причинена от обилни валежи. Здравата почва е в състояние да задържа повече вода, което подпомага поддържането на микроорганизмите и растежа на растенията. Представлявайки 1/4 от световното биоразнообразие, микроорганизмите, които могат да бъдат открити в здравите почви, подхранват и защитават растителното и животинското биоразнообразие, създавайки така здрави екосистеми, които са по-устойчиви на стреса от изменението на климата.

Danone работи с редица партньори с цел повишена информираност за това как земеделските практики могат да помогнат за подхранването и защитата на здравето на почвата.

Повече възможности за новото поколение фермери

Ние знаем колко важна и необходима е работата на фермерите за световната икономика и хранителната система. Те познават най-добре земята си. Те са водещите участници в прехода към регенеративно земеделие. Нашата цел е да подкрепим фермерите в процеса на предаване на своя занаят на следващото поколение.

Един от начините да направим това е чрез развиване на трайни взаимоотношения с фермерите, често в продължение на няколко поколения. Това ни позволява да сключим дългосрочни договори и да следваме нова система за управление на цените според развитието на производствените разходи, а не на пазара. Това помага да се гарантират стабилни маржове на печалба и да се смекчат последиците от колебанията в пазарната цена на стоките, давайки на фермерите стабилността, която им позволява да проектират и инвестират в бъдеще. В Европа над 40% от договорите ни с фермерите са именно дългосрочни.

Допълнително, подкрепяме фермерите като им помагаме да получат достъп до обучение, оборудване и финансиране. Чрез проекти, подкрепени от Danone Ecosystem Fund и други фондове, Danone предостави финансова и техническа подкрепа на над 100 000 фермери по целия свят.

Хуманно отношение към животните

Животните са неразделна част от регенеративното земеделие. Ние вярваме, че именно хуманното отношение към тях е ключово за възстановяването на фермите, засилвайки тяхната икономическа устойчивост, производителност и конкурентоспособност. Фермите за мляко с подобрени стандарти за грижа към животните показват значително по-високо производство и качество на продукта.

Нашият подход в тази насока е разработен в сътрудничество с Compassion for World Farming (CIWF) и други специалисти по хуманно отношение към животните, и се основава на международно признатите пет свободи, разработени от Съвета за хуманно отношение към животните. Заедно работим, за да гарантираме, че тези свободи се спазват за всички видове и по цялата ни верига на доставки.

1 Основен доклад на ФАО - Състояние на световните почвени ресурси, 2015 г.)

виж всички