Околна среда

По пътя към постигане на кръгова икономика

По пътя към постигане на кръгова икономика

Опаковката е важен елемент от храните и напитките, които компанията предлага, но в Danone знаем и вярваме, че тя не трябва да бъде за сметка на околната среда. Днес, основната опаковъчна система е неустойчива, тъй като все още е предимно линейна – суровините се използват за направата на опаковки за даден продукт и след като продуктът бъде консумиран, опаковката се изхвърля. Този модел създава значителни предизвикателства, особено по отношение на употребата на пластмаси.

Като компания, ангажирана да защитава и подхранва здравето на планетата и хората, ние искаме да изиграем своята роля, за да ускорим прехода от линейна към кръгова икономика при опаковките.

Това означава да създадем иновации в тази насока и да гарантираме, че материалът, който произвеждаме, няма да се превърне в отпадък, замърсяващ природата, а напротив – може да бъде използван повторно.

В същото време работим в посока на оптимизирането на използваните материали за нашите продукти, като така подпомагаме елиминирането на отпадъци. Разработваме нови алтернативни модели за доставка или повторно използване, като същевременно предприемаме действия за премахване на елементи, които са проблемни (тъй като е малко вероятно да бъдат рециклирани) или ненужни (тъй като не носят допълнителна стойност на продукта или неговата защита).

Рециклиране, повторна употреба и компостиране – какви са целите ни?

Активно помагаме и за постигане на целите по отношение на събирането на използвани опаковки, определени от регулаторите. За целта оказваме подкрепа на най-ефективните публично организирани системи, разработени в тази посока.

Също така, планираме да увеличим инвестициите ни в частни инициативи, които укрепват кръговата инфраструктура, особено в страни, в които има висок риск от изхвърляне на пластмасови отпадъци в околната среда.

Опазване на природните ресурси – какви са целите ни?

Преходът към кръгова икономика означава да се стремим към това повече да не използваме опаковки, направени от ресурси, които са ограничени. За да намалим нуждата от създаването на нови материали, работим за увеличаването на рециклираното съдържание в опаковките. Също така разработваме и възобновяеми материали, които допълнително спомагат за това да не бъдат използвани природни ресурси в такава степен.

Амбицията ни е драстично да разширим количеството рециклируема- и биопластмаса, използвани в нашите опаковки.

Нашата стратегия за преход към кръгова икономика по отношение на опаковките ще продължи да се развива, докато изграждаме по-силни и повече партньорства, използваме и развиваме иновативни технологии и инвестираме в нови решения.

виж всички