Новини

Стартира „ПЛАСТИК ПАКТ България“

19.04.2022

Стартира „ПЛАСТИК ПАКТ България“

Данон България е част от „ПЛАСТИК ПАКТ България“ – най-мащабната инициатива за намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.

Компанията е изцяло фокусирана върху прехода към кръгова икономика на опаковките на продуктите си, така че те да могат да бъдат повторно използвани, рециклирани или компостирани, за да не замърсяват околната среда. Обмяната на опит, знания и добри практики от обединените в Пакта браншови организации, фирми и държавни институции е още една успешна стъпка към визията на Данон за Една планета. Едно здраве. (One planet. One health.)

ПЛАСТИК ПАКТ България“ е първата и единствена на Балканския полуостров платформа, която успява да привлече толкова широко представителна професионална общност, концентрираща експертиза, знания и ресурси, необходими за постигането на националните цели, заложени в областта на управлението на отпадъците, както и за подпомагане на разработването и анализа на нормативни документи, свързани с прилагане на изикванията на европейската Зелена сделка.

В рамките на инициативата обединените браншове, фирми и институции ще насърчават изследвания и иновативни решения (в т.ч. в партньорство между публичния и частния сектор) и в диалог с институциите ще предлагат инструменти за прилагане на съответните модели за кръгова икономика и устойчиво развитие. Пактът ще търси подкрепа за разработване и/или внедряване на иновации, в т.ч. чрез установяване и разширяване на критично необходимата инфраструктура в страната. Планира се и реализирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, съобразени с ценностите и посланията на Пакта, с цел постигане на силна ангажираност на всеки гражданин и цялото общество за ускорено създаване на устойчива система за пластмасите в България.

Сдружение „Храни и напитки България“ е инициатор на идеята за създаване на Български Пакт като част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка.

Учредителите, които подписаха обща декларация за създаване на платформата са Българската стопанска камара, Сдружение „Храни и напитки България“, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Браншова асоциация полимери, Българската камара на химическата промишленост, Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, Денкщат България, Сдружението за модерна търговия и Съюзът на пивоварите в България.

Инициативата се ползва от институционалната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката.

ПЛАСТИК ПАКТ България“ си поставя пет амбициозни цели до 2025 г.:

  • Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка;
  • 100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки;
  • Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
  • >Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти;
  • Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси.

В официалното представяне на инициативата участие взеха вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, зам.-министърът на орбазованието и науката Мария Гайдарова и ръководителите на организациите и фирмите, учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“, Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България“ и представители на членове на сдружение „Храни и напитки България“ – Андреана Матева, финансов директор на Интерснакс България, Ваня Пешанова, управител на Юниливър България и др.

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза, че предотвратяването, намаляването и рециклирането на пластмасовите отпадъци и продукти е една от основните политики на Европейския съюз (ЕС) като част от кръговата икономика. Той изтъкна, че България работи в синхрон с тези политики на ЕС, както на ниво държава, така и от страна на бизнеса.

Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова каза, че Министерството на образованието и науката (МОН) приветства инициативата, защото благодарение на подобни инициативи децата ще живеят в по-добра среда. По думите й здравословната среда дава възможност и да се работи по-ефективно. Тя припомни, че МОН е заложило политики за екологичното, гражданското и здравното образование още през 2016 г. и по нормативен начин. Така се въвеждат темите, които са свързани с екология, разделно събиране и се градят уменията и навиците в децата. През годините МОН е подкрепяло и продължава да подкрепя подобни инициативи и цели на бизнеса. "Няма нищо по-хубаво да бъдем заедно, защото така сме по-ефективни и успяваме по-бързо да свършим това, което сме планирали", каза още Гайдарова.

Председателят на Управителния съвет на БСК Добри Митов каза, че промените в климата и обществените отношения могат да се случат тогава, когато всички работят в една посока и се прави с убеждението, че това са правилните стъпки, които се предприемат. „Вследствие на просперираща индустрия, ще имаме проспериращо общество“, изтъкна той.

Инициативата е отворена за присъединяване на всички организации, институции и компании, споделящи целите и намеренията на учредителите.

виж всички