Новини

Danone обяви своя амбициозен план за намаляване на емисиите на метан

19.01.2023

Danone си поставя за цел 30% намаляване на емисиите на метан от прясното мляко, използвано в нейните млечни продукти и е първата хранителна компания, която привежда целите си в съответствие с Global Methane Pledge

Днес Danone, водещ лидер в областта на храните и една от най-големите компании за свежи продукти в света, обяви своя глобален план за действие, ориентиран към намаляване на абсолютните емисии на метан във веригата за доставките на прясно мляко с 30%. За реализацията на глобaлната инициатива, Danone ще стартира ново партньорство с Environmental Defense Fund, EDF (Фонд „Опазване на околната среда").

Компанията очаква до 2030 г. да премахне 1,2 млн. т. еквивалент на въглероден диоксид от емисиите на метан. Тази активност се основава на напредъка, който Danone постигна през последните години в областта – намаляване на емисиите на метан с около 14% в периода 2018-2020 г.

Според Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) намаляването на емисиите на метан ще има категорични ползи за климата. Производството на млечни продукти от едър рогат добитък съставлява приблизително 8 % от общите емисии на метан, причинени от човека, в резултат на селскостопанските и животновъдни дейности, които представляват приблизително 40 % от световните емисии на метан.

Danone има амбициозен план за намаляване на емисиите на метан, фокусиран върху:

• работа с фермери за прилагане на регенеративни млечни практики и разработване на иновативни решения;
• сътрудничество с партньори, правителства и EDF с цел разширяване на иновациите, докладване и усъвършенстване на моделите за финансиране;
• взаимодействие с правителствата за подобряване на политиките, данните и отчитането на метана, както и за финансиране на научни изследвания и подпомагане на фермерите, които преминават към регенеративни млечни практики.

Компанията ще докладва за своите емисии на метан като част от допълнителното си финансово оповестяване.

Главният изпълнителен директор на Danone, Антоан дьо Сен-Африк, споделя:

„Млечните продукти са достъпен източник на храна за много хора, което е в основата на нашата мисия да доставямe здраве чрез храна. Като една от най-големите млекопреработвателни компании, ние приемаме предизвикателството както да произвеждаме повече, за да изхраним нарастващото население, така и значително да намалим емисиите и въздействието върху климата.

Нашият амбициозен план за намаляване на емисиите на метан – в съответствие с Global Methane Pledge на 150 страни – е ангажимент за изграждане на регенеративни млечни продукти.

Тази стъпка на промяна изисква колективни усилия. Работейки с фермерите, партньорите и правителствата, ние имаме силата и задължението да изградим модели на земеделие, които са от полза за климата и обществото и стъпка напред към съвместното справяне с глобалното затопляне."

Сътрудничество и партньорства

Danone стартира партньорство с EDF глобална организация с нестопанска цел за опазване на околната среда, която работи в близо 30 държави. Фондът за защита на околната среда ще работи с Danone по следните въпроси:
• Подобряване на науката, данните и отчитането на селскостопанските емисии на метан, за да се гарантира, че ползите за климата са реални и трайни.
• Застъпничество за действия от страна на млекопреработвателната промишленост и правителствата за приоритизиране на решения за селскостопанския метан.
• Насърчаване на иновативни модели за финансиране, като например модели за съвместно финансиране между компании и правителства, за по-бързо внедряване на решения, които са благоприятни за земеделските производители.

Fred Krupp, President EDF, коментира:

„Намаляването на емисиите на метан е един от най-бързите и ефективни начини за забавяне на изменението на климата. Млечният сектор може едновременно да стимулира поминъка на фермерите и да повиши продоволствената сигурност и храненето.

Danone е първата компания от хранително-вкусовата промишленост, която изразява подобна амбиция, но не трябва да бъде последната. Приканваме компании от бранша, земеделски производители и политици да се присъединят към нас по пътя към постигане на по-устойчиво бъдеще и по-добро въздействие върху климата до 2030 г.“

виж всички