Новини

Годишен отчет на Danone за 2023 г.

29.04.2024

Годишен отчет на Danone за 2023 г.

Интегрираният годишен отчет на Danone за 2023 г. предоставя изчерпателен преглед

на мисията, управлението, целите и представянето на Групата. Потвърждава отново

Двойният ангажимент на Danone за едновременно постигане на икономически успех и

социален прогрес.

Повече информация, можете да намерите на следния линк.

виж всички