Активни и здрави

Danone е компания, която още от своето създаване е обвързана със здравето на хората – то е заложено в гените ѝ. Мисията ни е да даряваме здраве чрез своите продукти на възможно най-голям брой хора по целия свят.

През годините компанията подкрепя и осъществява различни проекти, свързани със здравословния начин на живот, чиито основни компонента са балансираното хранене и физическата активност. Една от тези кампании е „Активни и здрави“, която се „ражда“ преди повече от 10 години.

Според едно от последните проучвания на Световната здравната организация, публикувано през 2019 г., 8.6% от децата в България на възраст между 6 и 9 години  страдат от затлъстяване, а 15.4% – от наднормено тегло. Също така, последното национално изследване на факторите на риска за здравето на населението показва, че и децата от 1 до 5 години са рискова група за наднормено тегло, като с най-висок риск за затлъстяване са момчетата на 3-4 години (8,6%). В сравнение с данните от националното проучване от 2007 г. се наблюдава намаляване честотата на свръхтегло, но увеличаване на затлъстяването.

Тази статистика не би била толкова мрачна, ако има повече места, където децата ни да спортуват и да се хранят здравословно, както и ако тази важна тема се дискутира по-открито. Именно така през 2009 г. се създава и идеята за програмата „Активни и здрави“ – съвместен социален проект на „Данон Сердика“ и Фондация „Димитър Бербатов“.

Целта на програмата е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. Официални партньори на инициативата са Министерство на образованието и науката и Министерство на физическото възпитание и спорта.

От началото на програмата до момента са реализирани общо 15 проекта в училища в цялата страна, които включват изграждане и обновяване на физкултурни салони, плувен басейн, столови, футболно игрище, мултифункционални спортни площадки.