Активни и здрави

„Данон Сердика“ е компания, която още от своето създаване е обвързана със здравето на хората – то е заложено в гените й.

Мисията на „Данон“ е да дарява здраве чрез своите продукти на възможно най-голям брой хора по целия свят.

През годините компанията подкрепя и осъществява различни проекти, свързани със здравословния начин на живот, чиито два основни компонента са здравословното хранене физическата активност.

По данни на официалната статистика (данни на Националния център за опазване на общественото здраве) всяко пето дете в България е със свръхтегло, а 12% от децата страдат от затлъстяване. Тези тревожни цифри нареждат страната ни на водещо място в света по затлъстяване сред децата в училищна възраст.

Тази статистика не би била толкова мрачна, ако има повече места, където децата ни да спортуват и да се хранят здравословно.

Така през 2009 г. се стига до раждането на програмата „Активни и здрави“ – съвместен социален проект на „Данон Сердика“ и Фондация „Димитър Бербатов“.

Целта на програмата „Активни и здрави“ е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене.

Официални партньори на програмата „Активни и здрави“ са Министерство на образованието и науката и Министерство на физическото възпитание и спорта.

От началото на програмата до момента са реализирани общо 15 проекта в училища в цялата страна, които включват изграждане и обновяване на физкултурни салони, плувен басейн, столови, футболно игрище, мултифункционални спортни площадки.