Пътят на млякото

Ферма

Искаме да ви разкажем малко повече за това какво се случва във фермата, тъй като все пак от тук започва пътят на млякото, а от неговото качество до голяма степен зависи качеството на крайния продукт, който Danone доставя до вашата трапеза и който вие като потребители консумирате.

Всяка ферма се одобрява по най-високи стандарти и освен пробите, които всеки ден се вземат и се изследват, ежемесечно се вземат проби, които се изследват в независима акредитирана лаборатория по отношение на хигиена и качество. Тези показатели са основни по отношение на здравословното състояние на животните и, от друга страна, са определящи за хигиената на самата суровина, която пристига във фабриката.

Как започва денят във фермата

Кравите се будят в 5 ч. сутринта и започват деня си със закуска. Една крава изяжда среднo 50 кг храна дневно (сено/ трева/ фураж).

Здраве на животните

За да се чувстват добре животните в залите, където стоят, има автоматични чесалки. В момента, в който някоя крава се приближи и я бутне, чесалката се включва и работи определен период от време, а кравата се наслаждава на масажа.

Доене

За да имаме качествено сурово мляко, от изключително значение са две основни неща:

- от една страна – здравословното състояние на животните;
- от друга – самият процес на доене на кравите.

Съвременните ферми разполагат с модерни доилни зали и с добре обучен персонал, така че шансът да има повишен брой микроорганизми в суровото мляко е изключително малък. След като бъде подсигурено, че животните са здрави и не се лекуват в момента, от изключително важно значение е как ще бъдат издоени.

Знаем, че млякото от здрави животни почти не съдържа бактерии, но рисковият момент е точно тук, по време на самото доене, където има риск от околната среда млякото да се замърси с прах, косми и т.н. Прилагането на добри хигиенни практики, както е в случая с тази доилна зала, и обучението на персонала, са от изключително важно значение за този процес.

Охлаждане и съхранение на млякото

Млякото, издоено в доилната зала, по млекопровод попада в ето този хладилен танк, където се съхранява при температура до 6° С, което е гаранция за спиране на размножаването на микроорганизмите. След това, когато дойде хладилната цистерна, млякото се прехвърля от хладилния танк в нея и се доставя във фабриката.

Транспортиране на млякото

Преди млякото да се прехвърли от хладилния танк в термоизолираната цистерна, с която се транспортира до завода, още във фермата се провеждат полеви тестове за наличие на антибиотици.

По време на транспорт цистерната поддържа млякото охладено.