Поверителност на данните

Въведение

Ние в Данон знаем, че за вас е важно по какъв начин се използват вашите лични данни и оценяваме важността на защитата на поверителността на данните ви.

Настоящата Декларация за защита на поверителността на данните разяснява начина, по който компанията Данон Груп и всички нейни филиали („Данон”), в това число и „Данон Сердика“ АД, събират и управляват вашите лични данни. Декларацията съдържа информация относно това какви данни събираме, как ги използваме, защо са ни необходими и как могат да са от полза за вас.

Свържете се с нас на следния имейл адрес: consumers.line@danone.com, ако имате някакви допълнителни въпроси и коментари, или ако имате искане във връзка с някое от правата ви като субект на данни.

Тази Декларация за защита на поверителността на данните е актуализирана за последен път на 29.05.2018 г.

Основни принципи и нашият ангажимент за защита на поверителността на данните

Ние в Данон сме посветени на защитата на вашето право на поверителност на данните. Ние имаме за цел защитата на всички притежавани от нас лични данни, отговорното управление на личните ви данни и да бъдем прозрачни в нашите практики. Вашето доверие е важно за нас. Следователно ние сме се посветили на следните основни принципи:

 • Вие нямате задължение да предоставяте каквито и да е изискани от нас лични данни. Ако вие обаче, решите да не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да ви осигурим някои услуги или продукти;
 • Ние само събираме и обработваме вашите данни за целите, посочени в настоящата Декларация за защита на поверителността на данните, или за конкретни цели, които споделяме с вас и/или за които сте дали съгласието си;
 • Нашата цел е да събираме, обработваме и използваме възможно най-малко лични данни;
 • Когато събираме ваши лични данни, нашата цел е да ги поддържаме възможно най-точни и най-актуални.
 • Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги пазим, ние ще направим всичко по силите ни, за да ги изтрием, унищожим или перманентно да ги деидентифицираме.
 • Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продавани, отдавани под наем или разкривани по начин, различен от описания в настоящата Декларация за защита на поверителността на данните.

Какви лични данни събираме?

Събираните от нас лични данни варират в зависимост от целта на събирането им и продукта или услугата, които ви предоставяме.

По принцип ние можем да събираме директно от вас следните типове лични данни:

 1. Лични данни за контакт, като например вашето име, имейл адрес, физически адрес и телефонни номера;
 2. Детайли за логин в акаунта, като например вашия потребителски идентификатор, потребителско име и парола на имейл. Тези детайли са необходими за създаването на личен потребителски акаунт на една от нашите онлайн общности;
 3. Комуникация с нас, която може да включва детайли за нашите разговори по чат, обслужваща линия и/или линии за обслужване на клиенти;
 4. Демографската информация, като например вашата възраст и пол, и предпочитания за стила на живот. Предпочитанията за стила на живот може да включват вашето предпочитание към някои от предлаганите от нас продукти и вашите интереси, свързани с въпросните продукти;
 5. Хронология на браузъра, като например посетени страници, дата на посещение, местонахождение при посещение и IP адрес;
 6. Информация за плащания при покупки, направени в един от нашите онлайн магазини. Информацията за плащания по принцип се свързва с вашето име за фактуриране, адрес за фактуриране и данни за плащания, като например вашите детайли от кредитна карта или номер на банкова сметка.
 7. Информация относно вашето здраве;
 8. Информация относно различни от вас хора, като например лични данни за членовете на семейството ви, когато предоставяте подобна информация директно на нас;
 9. Профили в социални медии;
 10. Ако някога сте кандидатствали за работа при нас, ние ще съберем допълнителни лични данни, като например данни за предишния ви работен опит, образование и работни характеристики.

Освен това, ние можем да събираме и косвено лични данни за вас, когато:

 1. споделяте съдържание на страници на социални медии, уебсайтове или приложения, свързани с наши продукти или в отговор на наш промоционален материал на социални медии; или
 2. ние четем или събираме лични данни за вас, като за целта четем информация, получена от други уебсайтове (например, може да публикуваме обява на уебсайт на трета страна и, когато вие кликнете на тази обява, ние може да получаваме информация за вас и други посетители на уебсайта с цел да измерим обсега и успеха на тази обява).

Защо събираме и използваме вашите лични данни?

Ние събираме вашите лични данни, за да бъдем в състояние да ви осигурим най-доброто онлайн преживяване и да ви предоставим висококачествена потребителска услуга. По-конкретно, ние можем да събираме, притежаваме, използваме и разкриваме вашите лични данни за следните цели:

 1. За да обработваме ваши плащания, ако закупувате наши продукти, за да ви предоставяме статуса на вашата поръчка, за да обработваме ваши запитвания и искания и за да имаме достъп и да обработваме всякакви жалби;
 2. За да обработваме и отговаряме на ваши запитвания или за да се свързваме с вас, за да отговорим на ваши въпроси и/или искания;
 3. За да обработваме и усъвършенстваме нашите продукти, услуги, методи за комуникация и функционалността на нашите уебсайтове;
 4. За да ви съобщаваме информация и да управляваме вашата регистрация и/или абонамент за нашия бюлетин или други съобщения;
 5. За да управляваме ежедневните ни бизнес нужди, свързани с участието ви в наши състезания, томболи или промоционални дейности или запитване;
 6. За да удостоверяваме идентичността на физически лица, които се свързват с нас по телефона, чрез електронни средства или по друг начин;
 7. За цели на вътрешното обучение и осигуряване на качеството;
 8. За да разбираме и имаме достъп до интересите, желанията и променящите се нужди на клиенти с оглед подобряването на нашия уебсайт, на нашите настоящи продукти и услуги и/или разработването на нови продукти и услуги;
 9. За да предоставяме персонализирани продукти и комуникации, както и продуктови препоръки към вас като клиенти;

Освен това, може да изискваме вашите лични данни да бъдат в съответствие със законови задължения или в контекста на договорно взаимоотношение, което имаме с вас.

Когато събираме и използваме вашите лични данни за горепосочените цели или за други цели, ние ще ви информираме предварително или по време на събирането на тези данни.

Когато е приложимо, ние ще молим за вашето съгласие за обработване на лични данни. Когато сте предоставили своето съгласие за дейности по обработване, вие имате правото да оттеглите това ваше съгласие във всеки един момент.

Вашите права

Когато обработваме вашите лични данни, вие имате редица права, които можете да упражнявате във всеки един момент. По-долу сме предоставили преглед на тези права, заедно с произтичащите за вас последици от тях.

За да заявите Вашето желание да реализирате правата си на субект на данни, изтеглете, попълнете и подпишете настоящото Заявление и изпратете сканирано копие на следния имейл адрес: consumers.line@danone.com. Ако изпращането по електронен път представлява трудност за Вас, можете да подаде заявлението лично или да го изпратите по пощата с обратна разписка или чрез куриер на официалния адрес за кореспонденция с „Данон Сердика“ АД – гр. София 1330, ул. „Охридско езеро“ 3. С оглед спазването на законоустановения срок за отговор, за дата на получаване на Заявленията, предявени на физическия адрес, ще се счита датата, посочена във входящия номер или в обратната разписка.

Ако подавате Заявлението от името на друг човек, заедно с настоящия документ изпратете и копие от писменото съгласие за подаване на Заявлението от името на субекта на данните и / или пълномощно.

Ако имате допълнителни въпроси относно това как можете да упражните правата, свържете се с нас на следния имейл адрес: consumers.line@danone.com.

Право на достъп до вашите лични данни и корекция

Вие имате правото на достъп, корекция и актуализиране на вашите лични данни във всеки един момент. За да упражните Вашето право, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“.

Право на преносимост на данните

Вашите лични данни са преносими. Това означава, че те могат да бъдат премествани, копирани или предавани по електронен път. Все пак, това право е приложимо само, когато:

а) Обработването е въз основа на вашето съгласие;

б) Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;

в) Обработването се извършва посредством автоматизирани средства;

За да упражните Вашето право, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“.

Право на изтриване на вашите лични данни

Вие имате правото да изискате изтриването на вашите данни, ако:

 1. вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали; или
 2. оттеглите съгласието, което преди това сте ни дали за обработката на вашите лични данни, и вече няма законово основание за обработването на въпросните лични данни; или
 3. изразите пред нас възражението си срещу обработването на вашите лични данни за директни маркетингови цели; или
 4. изразите пред нас възражението си срещу обработването на вашите лични данни за легитимните интереси на Данон (като например подобряване на цялостното потребителско изживяване на уебсайтове);
 5. личните данни не се обработват законно; или
 6. вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед съблюдаването на закона.

За да упражните Вашето право, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“ и ние ще предприемем съответните разумни стъпки за отговор на вашето искане в съответствие със законовите изисквания.

Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги запазим, ние ще направи всичко възможно да ги изтрием, унищожим или да ги деидентифицираме завинаги.

Право на ограничаване на обработването на лични данни

Вие имате право да ограничавате обработването на вашите лични данни, ако:

 1. не смятате, че личните данни, които притежаваме за вас, са верни; или
 2. личните данни не се обработват законно, но вместо да бъдат изтрити, вие бихте предпочели да ограничим обработването им; или
 3. ние вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но вие изисквате данните с цел завеждането, упражняването или защитата на съдебни искове; или
 4. вие сте възразили на обработването на вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните ви.

Ако желаете да ограничите обработването от наша страна на личните ви данни, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“ и ние ще предприемем разумни стъпки в отговор на вашето искане в съответствие със законовите изисквания.

Право на възражение

Вие имате правото на възражение във всеки един момент на обработването на вашите лични данни. За да упражните Вашето право, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“.

Право на депозиране на жалба пред надзорен орган

Вие имате правото да депозирате жалба директно пред надзорен орган относно начина, по който обработваме лични данни. За да упражните Вашето право, следвайте процедурата, описана по-горе във въведението към Раздел „Вашите права“.

Как защитаваме вашите лични данни

Ние разбираме, че сигурността на личните ви данни е важна. Ние полагаме максимални усилия от наша страна за защита на вашите лични данни от злоупотреба, намеса, загуба, неоторизиран достъп, модификация или разкриване. Ние сме изпълнили редица мерки за сигурност, за да подпомогнем защитата на вашите лични данни. Например, ние прилагаме контроли за достъп, използваме защитни стени и защитени сървъри, като също така криптираме личните данни.

Споделяне на вашите лични данни

Когато споделяме вашите лични данни с филиали и други организации, ние гарантираме, че подобно споделяне е само с организации, които защитават и предпазват личните ви данни и се придържат към приложимите закони за защита на поверителността на данните по същия или сходен начин като нас.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продавани, отдавани под наем или разкривани по начин, различен от описаното в тази Декларация за защита на поверителността на данните. Все пак, ние можем да споделяме данните ви, когато това е изискуемо по силата на закона и/или от държавни органи.

Международно споделяне на данни

Лични данни могат да бъдат обработвани извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). При обработка извън ЕИЗ, Данон ще гарантира, че подобно трансгранично обработване на данни е предпазено с адекватни защитни средства.

Защитните средства, които използваме за предпазване на трансграничното обработване на данни, включват:

 1. Примерни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Тези стандартизирани договорни клаузи осигуряват достатъчни защитни средства, които да отговарят на изискванията за адекватност и сигурност на Общия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR); или
 2. сертификации, които показват, че трети страни извън ЕИЗ обработват лични данни по начин, който е съвместим с Общия европейски регламент за защита на личните данни. Тези сертификации се одобряват или от Европейската комисия, компетентен надзорен орган, или от компетентен национален орган за акредитация с оглед на GDPR.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

За някои услуги и продукти ние можем да обработваме вашите лични данни, като за целта използваме автоматизирани средства. В основата си това означава, че решенията се вземат автоматично без човешка интервенция.

Освен това, ние можем да обработваме личните ви данни за целите на профилирането, за да предсказваме вашето поведение на нашия уебсайт или продукти, които могат да представляват интерес за вас.

Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние, разбира се, ще ви информираме и ще ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу тези процеси.

Бисквитки и други технологии

Освен това, ние можем да събираме лични данни за вас, като за целта използваме бисквитки и други технологии. Това може да се случи, когато посетите наши сайтове или сайтове на трети страни, когато разглеждате наши онлайн промоции или когато използвате наши мобилни приложения или мобилни приложения на трети страни, и може да включва следната информация:

а) Информация относно браузъра и оперативната система на вашето устройство;

б) IP адрес на използваното от вас устройство;

в) Преглеждани от вас наши уеб страници;

г) Линкове, на които кликвате, докато си взаимодействате с нашите услуги.

Моля, вижте нашата Декларация за бисквитките за допълнителна информация във връзка с горепосоченото.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Декларация за защита на поверителността на данните или обработването на вашите лични данни, моля свържете се нас на следния имейл consumers.line@danone.com.