Социална отговорност

Нашата социална отговорност

Визията на Danone „Една планета. Едно здраве“ отразява нашето убеждение, че здравето на хората и здравето на планетата са взаимосвързани. Искаме да подкрепим всеки човек по пътя му към приемането на по-здравословни и по-устойчиви практики при избора на храни и напитки и да направим това по начин, който е съобразен с дългосрочния ни ангажимент за икономически успех и социален прогрес.

Още през 1972 г. Danone се ангажира с т.нар. „двоен модел“ на управление на бизнеса – той съчетава ползата за бизнеса (икономическата) с тази за обществото (социалната). В основата му заляга убеждението, че успешният бизнес върви ръка за ръка с инвестицията в обществото.

От първия си ден в България Danone плътно следва този модел, който през годините намира проявление в различни проекти, изразяващи нашата социално-отговорна дейност.

Нашата стратегия е да подпомагаме определен брой проекти с дългосрочен ангажимент. Вярваме, че по този начин подкрепата ни е цялостна и много по-осезаема.

Едни от най-големите ни проекти са „Данониада“, „Активни и здрави“, „Часът на детето“, образователна кампания по хранене в училищата, партньорство с Българска хранителна банка чрез дарения на продукти и финансови средства, инициативи, насочени към опазване на околната среда, инициатива „Засадих дръвче с Данон“ и др.