Социална отговорност

Нашата социална отговорност

„Данон“ официално стъпва в България през 1993 г., когато „Данон Груп“ придобива държавното предприятие „Сердика“. През годините компанията развива различни социално отговорни практики, някои адаптирани от компанията-майка, а други чисто локални. „Данон Сердика“ е компания, която още от своето създаване е обвързана със здравето на хората – то е заложено в гените й.

Мисията на „Данон“ е да дарява здраве, чрез своите продукти на възможно най-голям брой хора по целия свят. Още през 1972 г. „Данон Груп“ се ангажира с т.нар. „двоен модел“ на управление на бизнеса – той съчетава ползата за бизнеса (икономическата) с тази за обществото (социалната). В основата му заляга убеждението, че успешният бизнес върви ръка за ръка с инвестицията в обществото.

От първия си ден в България, „Данон“ плътно следва този модел, който през годините намира проявление в различни проекти, изразяващи нашата социално-отговорна дейност.

Нашата стратегия е да подпомагаме определен брой проекти с дългосрочен ангажимент. Вярваме, че по този начин подкрепата ни е цялостна и много по-осезаема.

Едни от най-големите ни проекти са: „Данониада“, „Активни и здрави“, „Часът на детето“, образователна кампания по хранене в училищата, дарения на продукти, инициативи, насочени към опазване на околната среда – проект за намаляване на въглеродните емисии, инициатива „Засадих дръвче с Данон“.