Дарения

По-силни сме, когато действаме заедно

За Danone корпоративната социална отговорност е част от модела на работа. През годините компанията е предоставяла безвъзмездно свои продукти в подкрепа на различни организации и проекти. Освен в чисто социален план се стремим да подкрепяме и инициативи от сферата на изкуството, спорта, образованието и науката.

През 2012 г. стартира партньорството ни с Българска хранителна банка. Институцията приема храни от фирми производители или търговци, които искат да помогнат или разполагат с продукти, които имат възможност да предоставят на хора и организации в нужда. По данни на Европейския съюз, в държавите от общността годишно се изхвърлят над 90 милиона тона годни за консумация храни. За България, по последни данни, това количество е около 670 000 тона. Половината от това количество би било достатъчно, за да се нахранят 1.5 млн. души, живееще под прага на бедност – тези порции биха им осигурили нормално хранене 2 пъти на ден.

Партньорство ни с Българската хранителна банка продължава да се развива успешно през годините и да изпълнява целта си – да помогнем на нуждаещи се чрез безвъзмездно предоставяне на продукти на Danone. БХБ предоставя храната безплатно на мрежа от организации, които я разпределят на хора в нужда по различни програми.

Вярваме, че заедно можем да се справим с всичко и, помагайки си, да направим промяна в нашето общество!