Дарения

През годините „Данон Сердика“ е предоставяла безвъзмездно свои продукти в подкрепа на различни организации и проекти. Винаги сме работили с широка мрежа от контакти – инвалидни дружества, домове за деца, социални кухни и др.

Освен в чисто социален план, сме се стремяли да подкрепяме множество инициативи от сферата на изкуството, спорта, образованието и науката.

През 2012 г. стартира и партньорството ни с първата у нас хранителна банка. Институцията приема храни от фирми производители или търговци, които искат да помогнат, или разполагат с продукти, които имат възможност да предоставят на хора и организации в нужда.

По данни на Европейския съюз, в държавите от общността годишно се изхвърлят около 90 милиона тона годни за консумация храни. За България това количество е около 400 хиляди тона.

Съвместното ни партньорство с Българска хранителна банка ще ни гарантира, че наши продукти ще помогнат на хиляди нуждаещи се, като доставката им ще се осъществи при спазване на температурните ни изискванията за транспортиране и съхранение – от 2 до 6°C.

Банката предоставя храната безплатно на мрежа от организации, които я разпределят на хора в нужда по различни програми.