Отговорен маркетинг

Отговорен маркетинг за информиран избор

Ние вярваме, че като компания, предлагаща храни и напитки, имаме важна роля за постигането на положителна промяна по отношение на общественото здраве и хранене. Считаме, че както продуктите ни, така и комуникационните ни стратегии трябва да помогнат за постигането на по-висока информираност сред потребителите относно важността на здравословния хранителен режим във всички възрасти.

Danone се ангажира и прилага отговорни рекламни практики в съответствие с кодекса на Международната търговска камара за отговорна маркетинг комуникация на храни и напитки, както и с националните и регионалните стандарти. Този подход обхваща всички платени и неплатени съобщения, разработени от Danone, и особено материали, използвани за популяризирането на отделните марки или продукти сред потребителите.

Danone гарантира, че маркетинговите комуникации на компанията са законни, честни и верни, а твърденията се позовават на здрава научна основа. По-конкретно ние се ангажираме да:

  • предоставяме факти за храната, които дават възможност на потребителите да правят информиран хранителен избор;
  • акцентираме върху практичната, лесна за разбиране информация, за да помогнем на потребителите да изградят здравословни хранителни режими за себе си и своите семейства;
  • гарантираме, че предоставената от нас информация за ползите от даден продукт е надеждна и представена на език, който потребителите разбират.

Работейки с индустриалните асоциации, сред които Световната федерация на рекламодателите и Международната търговска камара, ние подкрепяме развитието на общи принципи в тази област, както и тяхното интегриране в рекламни и маркетингови рамки и системи за саморегулиране в глобален мащаб.

Глобалните ни принципи

На първо място Danone се ангажира да насочва маркетинговите си разходи към комуникация на здравословни продукти.

90% от обема на продажбите на Danone е от здравословните категории, а по-голямата част от разходите за маркетинг са насочени именно към тази група продукти. Освен това, благодарение на нашия дългосрочен ангажимент, очакваме маркетинговата ни инвестиция в категориите здравословни продукти и по-здравословни алтернативи да се увеличи в световен мащаб през следващите години.

Вземайки предвид и съзнавайки добре разпространението на хронични заболявания, свързани с начина на хранене и начина на живот, нашата политика и принцип е да избягваме всякакъв вид послания, които биха могли да насърчат прекомерната консумация на някои от нашите продукти или преследването на нездравословен начин на живот. Ние се ангажираме да представяме продуктите ни в контекста на една балансирана диета.

Също така не използваме модели или актьори „размер 0“ в рекламата си, за да сме сигурни, че не насърчаваме „нездравословен“ външен вид.

Danone се ангажира да поощрява многообразието в своите реклами.

Маркетинг, насочен към деца

Danone твърдо вярва, че е изключително важно децата да бъдат насърчавани да се хранят здравословно и да водят активен начин на живот от най-ранна възраст, за да се запазят тези навици и в зряла възраст.

Маркетинговите комуникации на Danone следват всички приложими закони/правила, регулиращи маркетинга за деца.

Danone прилага принципите на Global Danone Pledge за маркетинг, насочен към деца, от декември 2019 г.

Маркетинговите комуникации*, насочени към деца под 12-годишна възраст, могат да бъдат само за продукти, които отговарят на EU Pledge (инициативата за отговорна комуникация към деца).

Danone прилага следните основни правила:

Лицензирани персонажи, знаменитости, влиятелни лица:

  • използване на лицензирани персонажи, референции към филми, знаменитости, влиятелни лица и други, привлекателни предимно за деца под 12-годишна възраст, само във връзка с продукти, отговарящи на критериите на Danone Pledge при маркетинг комуникации, насочени към деца.

Опаковки и точки на продажба:

  • използване на лицензирани персонажи, референции към филми, знаменитости, влиятелни лица и други, привлекателни предимно за деца под 12-годишна възраст, само за маркетинг комуникация върху опаковки и на точки за продажба (с изключение на стандартните витрини) във връзка с продукти, които отговарят на специфични хранителни критерии.

Училища и други места, на които се събират деца:

  • не се прилага маркетинг комуникация в или близо до начални и средни училища;
  • участие в образователни програми, насочени към деца под 12-годишна възраст, и семплинг активности само когато това е изрично поискано или одобрено от съответната училищна администрация за образователни цели;
  • участие в продуктови комуникационни инициативи или семплинг активности в центрове за детска грижа или учреждения, предлагащи семейни услуги само с продукти, отговарящи на критериите на Danone и след консултация с мениджмънта на съответната организация.

*Отнася се до платени и неплатени комуникации, разработени от Danone с намерението да популяризира своите продукти сред деца под 12-годишна възраст, използвайки телевизия, радио, печат, кино, онлайн (на всички цифрови платформи, включително уебсайтове, собственост на компанията и профили в социалните мрежи, собственост на компанията), DVD/CD-ROM, директен маркетинг, позициониране на продукти, интерактивни игри, външен маркетинг, мобилен и SMS маркетинг. Счита се, че маркетинговите съобщения на Danone са адресирани до деца на възраст под 12 години, когато те представляват поне 30% от аудиторията.